Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Transferi

Modul za trasnfere omogućava unos voznog parka, unos gradova, unos cijena putovanja u jednom smjeru i cijenu za povratni transfer.

Unosa voznog parka

Unosa voznog parka otpoćinjete unosom opštih podataka o vozilu, kao što su naziv, i maksimalan broj osoba.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Fotografije vozila

Moguće je unijeti neograničen broj fotografija za svako vozilo. Fotografijama je moguće je dodati alt tag i naslov fotografije.

Unosa tipa lokacija (država, grad ili aerodrom)

Modul za transfere podržava tip lokacija država, grad i aerodrom. U zavisnoti od tipa lokacije, putniku će biti prikazana odgovarajuća polja koja popunjava prilikom rezervacije transfera.

Moguće varijacije transfera su sledeće:

  • -od adrese do adrese
  • -od adrese do aerodroma
  • -od aerodroma do adrese
  • -od aerodroma do aerodroma

Pored obaveznih polja za datum i vrijeme transfera koje je putnik obavezan da popuni, prikazana su i polja za naziv hotela ili adrese u slučaju transfera iz hotela- adrese. U slučaju transfera sa aerodroma, gostu su prikazan polja za bBroj leta, naziv avio kompanije.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Unos cijena transfera

Cijene transfera popunjavaju se jednostavnom odabirom lokacije od - to i popunjavanjem matrice cijena. Moguće je unijeti različite cijene za povratni transfer i transfer u jednom smjeru.


Počinte probnu verziju