Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Smještaj

Modul za unos i ažuriranje smještaja je modul kome je posvećeno najviše pažnje prilikom izrade ibookhotel rezervacionog sistema. Podržani su 11 tipova smještaja, uključujući hotele, apartmane, vile, autentični smještaj, kuće za odmor, bungalove itd. Prilikom unosa novog smještaja, smještaj povezujete sa dobavljačem i i destinacijom (država - regija - grad).

Unosa smještaja

Unosa smještaja otpoćinjete unosom opštih podataka o smještaju, kao što su naziv, kategorija, kontak mejl - telefon dovaljača.

Stranicu opšti podaci moguće je u potpunosti prilagoditi vašim potrebama. Možete urediti polja i tipove polja koja se unose, npr. možete dodati polja: zip kod, kontakt fax, adresa za poštu itd.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Opremljenost i usluge smještaja

Nakon što ste unijeli smještaj, unosite opremljenost i usluge smještaja jednostavnim štrikom na uslugu ili stavku kojom je smještaj opremljen.

Informacije - tekstualni opis smještaja

Informacije - tekstualne opise o smještaju unosite direktno u sistem na onliko jezika koliko vaš web portal podržava. ibookhotel sistem trenutno podržava 13 jezika: English, Crnogorski, Hrvatski, Slovenščina, Русский, Deutsch, Netherlands, Français, Italiano, Čeština, Slovenčina, Magyar i Polski. Ukoliko je potrebno, možemo dodati potrebne jezike u rezervacioni sistem po vašoj potrebi.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Fotografije smještaja

U ibookhotel rezervacioni sistem moguće je unijeti neograničen broj fotografija. Za svaku fotografiju je moguće je dodati alt tag i naslov fotografije. Jednostavnim prevlačenjem možete mijenjati redosled fotografije. Siste podržava dodavanje više fotografija jednostavnim odabirom.

Otkazna politika smještaja

Uslove otkazivanja unosite direktno u sistem, tako da je vašem gostu jasno naznačeno koji su uslovi otkazivanja rezervacije, te koliko plaća u kojim otkaznim terminima. Otkaznu politiku unosite u sistem na više jezika.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Meta tagovi i fiksni url smještaja

U djelu sistema koji se odnosi na dio za internet pretraživače, možete unijeti fiksni url smještaja, te dodati title, description i keywords tagove za internet pretraživače.

Smještajne jedinice - sobe

Modul za unos i ažuriranje smještajnih jedinica je veoma intuitivan i lak za korišćenje.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Unosa smještajne jedinice

Unosa nove smještajne jedinice otpočinjete odabirom tipa smještajne jedinice. U ibookhotel sistemu imaju 22 osnovna tipa smjestajnih jedinica, sa dodatnim poljem Description, koje gradi izvedene smjestajne jedinice, npr. ukoliko želite tip smjestajne jedinice Apartment STANDARD, za tip smještajne jedinice odaberete “Apartment”, a u polje description upisujete STANDARD. Naziv smještajne jedinice će biti prikazan kao “Apartment STANDARD”.

Unos cijene smještajne jedinice

U ibookhotel sistem moguće je unijeti bilo koje cijene koje dobijete od vaših dobavljača. Cijenu smještajne jedinice možete da unosite po periodima, koje sami kreirate. U sistem unosite prodajnu i nabavnu cijenu sobe za svaki period. Periode definišete direktno na sistemu na nivou smještajnog objekata.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Vrsta prodaje

U ibookhotel sistemu smještajnu jedinicu moguće je ponuditi na dva načina. Prodajom u realnom vremenu i prodajom na upit. Ukoliko je prodaja u realnom vremenu, gost nakon obavljene rezevacije odmah dobija potvrdu rezervacije na email i sistem zatvora sobu za dalji buking.

Popusti

U rezervacionom sistemu moguće je unijeti različita pravila i popuste za odrasle i djecu koja računaju popuste, kao i popuste za dug i doplate za kratak boravak.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Popusti za dug boravak

Popuste za dug boravak definišete direktno na cjenovniku. Kopiranjem reda cijene omoućavate podešavanje željenog broja noći (No. Nights) i unosa cijene na osnovu noći koje gost boravi u smještaju. U primjeru su definisani različite cijene u zavisnosti od broja noći koje gost boravi u smještaju za 1, 7 i 14 noći.

Popusti i doplate za odrasle

U ibookhotel rezervacionom jednostavnim odabirom željenog broja odraslih i unosom pravila, definišete popuste ili doplate za odraslu osobu. Vrijednosti popusta je moguće unijeti procentualno i nominalno. U primjeru je definisan popust za 3-ću odraslu osobu u iznosu od 30%. Iznos popusta će biti obračunat procentualno. Nakon što ste kreirali popust, odabirate smještajne jedinice na kojima želiti da primjenite popust. Popuste u svakom trenutku možete ažurirati, brisati, dodavati, te primijeniti različite popuste na smještajnim jedinicama.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Popusti za djecu

U ibookhotel sistemu definišete pravila i starosne granice koje računaju popuste za djecu. Moguće je unijeti različita pravila popusta u zavisnosti od broja odraslih koji boravi u smjštaju, te broju djece koji je u pratnji sa odrsalim osobama. Možte definisati različita pravila popusta za prvo, drugo i treće dijete. U primjeru je definisan popust za djecu od 2 do 12 godina u u pratnji 1 odrasle osobe. Iznos popusta od 30%. Takođe je omogućeno definisati različite vrijednosti popusta po periodima za prvo, drugo i treće dijete.

Popusti po periodima - sezonama

Moguće je unijeti različitih vrijednosti popusta u različitim periodima.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Ažuriranje dostupnost

Ažuriranje dostupnosti obavlja se preko kaledara dostupnosti. Moguće je ažurirati broj smještajnih jedinica u periodima, te otvoriti ili zatvoriti smještajne jedinice za prodaju u određenom periodu. Jednostavnim pritiskom na polje, možete otvoriti ili zatvoriti smještajnu jedinicu za određeni dan ili možete odabrati datume na kalendaru za koje želite uvećati ili umanjiti broj smještajnih jedinica za prodaju ili unijeti stop buking.

Dnevne cijene

Moguće je unijeti cijene za određeni dan ili period, sa mogućnosti definisanja minimalnog boravak po danima.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Promocije: Special offer, Last minute, First minute

Dodavanje promocija se obavlja preko module za promocije. Modul podržava definisanje Specijalne ponude, Last minute i First minute popusta. Moguće je odabrati u kojem periodu važi određena promocija i u tom periodu cijena popusta će automatski biti obračunata prilikom prikaza cijene gostu Nakon unosa promocije postoji mogućnost aktiviranja i deaktiviranja promocije. Iznos popusta u sistem je moguće unijeti procetualno ili nominalno.


Počinte probnu verziju