Platforma je u potpunosti prilagođena za korisnike mobilnih i tablet uređaja

Pregled rezervacija

Modul za unos i ažuriranje rezervacija omogućava jasan uvid u trenutno stanje poslovanja. Moguće je pregledati rezervacije po zaposlenom, po agentu, te pratiti koliko iznosa je plaćeno i koliko je uplata na čekanju - nije plaćeno.

Unosa rezervacija

Unosa rezervacija otpoćinjete odabirom proizovda (smještaj) te odabirom datuma putovanja i brojem gostiju. Sistem automatski prikazuje listu soba za naznakom koja je soba dostupna i koja je cijena sobe.

Ukoliko soba nije dostupna, sistem automatski obavještava sa porukom tj. razlogom zašto soba nije dostupna, npr. odabrali ste previše osoba, soba zatvorena za buking,

Nakon odabira sobe - usluge, unose se podaci o putnicima, i nakon toga način i opcije plaćanja za rezervaciju, kao i status rezervacije (upit, predračun, potvrđena rezervacija). Za svaku rezervaciju moguće je unijeti napomenu vezano za rezervaciju.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Dokumenti

Nakon izrade rezervacije sistem autoamtski kreira prateće dokumente. Podržani dokumenti u rezervacionom sistemu su:

  • - info dokument upit
  • - predračun rezervacija koja čeka na plaćanje
  • - turistički vaučer račun potvrđene rezervacija
  • - najava rezervacije dobavljaču
  • - podaci o garanciji rezervacije

Sve dokumente možete poslati gostu direktno sa sistema uz pisanu napomenu koja je prikazana na dokumentu koji se šalje.

Ažuriranje rezervacije

Nakon što ste unijeli rezervaciju, postoji mogućnost promjene podataka za rezervciji, kao što su slučajevi gdje gost želi produžiti boravak u smještaju. Moguće je ažurirati postojeću rezervaciju bez potrebe da se rezervacija storninra i unosi nova rezervacija.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Unosa uplata

Unosa uplata vezanih za rezervaciju obavlja se u djelu ažuriranja rezervacije. Sistem automatski raćuna preostali iznos za uplatu na osnovu unesenih uplata. Možete pratiti koje su rezervacije plaćene i koliko je iznos preostalo za uplatu po svakoj rezervaciji.

Komentari gostiju

Nakon završene rezervacije, gostu se šalje poziv da ostavi komentar kako je zadovoljan sa smještajem koji ste za njega pripremili. Nakon što gost ostavi komentar, prikazan je na vašem portalu gdje drugi gosti mogu pregledati komentare koji im pomažu da lakše doenasu odluku prilikom odluke da li žele rezervisati baš ovaj smještaj.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Počinte probnu verziju