Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Podešavanja

U djelu podešavanja sistema, možete odabrati različita podešavanja koja vam omogućavaju da lakše obavljate dnevne operacije na sistemu.

Jezici

Administrativni panel sistema je trunutno dostupan na 3 jezika: Crnogorski, Hrvatski, Engleski. Odabirom željenog jezika, komletan interfejs je prikazan na novo odabranom jeziku.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje

Moduli za raspoloživost, rezervacije, promocije

Za module za ažuriranje raspoloživosti, promocije i rezervacije dostupne su dvije verzije modula: osnovni i napredni. Preko naprednih modula moguć je bolji uvid u dio na kojem se obavljaju operacije i ima dodatne mogučnosti za razliku od osnove verzije modula koji omogućavaju osnovni uvid i jednostavnu postavku modula.

Postavka obračuna cijene

Prilikom unosa cijena u sistem, moguće je odabrati postavku obračuna prilikom unosa. Na primjer kada unosite cijene od dobavljača, moguće je podesiti da sistem računa neto cijenu na osnovu prodajne cijene i merže ili prodajna cijena od neto cijene i marže.

Načun obračun cijene

U sistemu su trenutno dostupna 3 vrste obračuna cijene smještaja:

  • - hotel (po osobi / po sobi) - definiše se cijena po sezonama sa osnovnim pravilima popusta za djecu
  • - turistička agencija (po sobi) - cijene unosite direktno na redu cjenovnika, sa opcijom koliko osoba boravi u smještaju npr. 1ADL + 1CHD
  • - turistička agencija (po osobi / po sobi) - podržava sve opcije kao obračun kod Hotel (po osobi / po sobi), samo što su uključeni napredni unosi popusta za odrasle i djecu, sa mogućnosti unosa popusta po sezonama i unosa vrijednosti popusta procentualno i nominalno

Razlika između tipova obračuna je u načinu unosa i obračuna cijena i različitih mogučnosti unosa popusta za djecu i odrasle.

Zaokruživanje cijena

Moguće je odabradi podešavanje da sistem automatski obračunati cijenu zaokruži na npr. dvije decimale tako će iznos cijene od 99,9974 biti prikazan kao 100,00.

Rezervacioni kod

Moguće je podesiti broj rezervacije da bi ste uskladili brojeve za knjigovodstvo, tako da možete kontroliasti brojeve jednostavnim unosom u polje u podešavanjima.


Počinte probnu verziju