Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Izleti

Modul za unos i ažuriranje izleta je jednostavan i lak za korišćenje. Prilikom unosa novog izleta, izlet povezujete sa partnerom i destinacijom (država - regija - grad).

Unosa izleta

Unosa izleta otpoćinjete unosom opštih podataka o izletu, kao što su naziv, kategorija izleta, detinacija, naziv, ktarak opis. Stranicu opšti podaci izleta moguće je u potpunosti prilagoditi vašim potrebama. Možete urediti polja i tipove polja koja se unose, npr. možete dodati polja: zip kod, kontakt fax, adresa za poštu itd.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Opisi izleta

Nakon što ste unijeli izleta, unosite dodatke uključene u cijenu izleta jednostavnim štrikom na dodatak.

Informacije - tekstualni opis izleta

Informacije - tekstualne opise o izletu unosite direktno u sistem na svim jezicima koje vaš portal podržava.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Fotografije izleta

Moguće je unijeti neograničen broj fotografija za svaki izlet. Fotografijama je moguće je dodati alt tag i naslov fotografije.

Meta tagovi i fiksni url izleta

U djelu sistema koji se odnosi na dio za internet pretraživače, možete unijeti fiksni url izleta, te dodati title, description i keywords tagove za internet pretraživače.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje

Vrsta prodaje

U ibookhotel sistemu izlet je moguće ponuditi u realnom vremenu i prodajom na upit. Ukoliko je prodaja u realnom vremenu, gost nakon obavljene rezevacije odmah dobija potvrdu rezervacije na email i sistem ažurura kapcitet izleta za dalji buking.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje

Dani polaska

Moguće je odrediti dane kojima ima polazak za izlet. Booking je moguć samo onim danima koji su obdarani u sistemu. Na vašem potralu na vizuelnom kalendaru popunjenosti označeni su samo oni dani za koje postojie polasci za izlet.

Vodiči

Možete dodjeliti vodiče koji su na raspolaganju za određeni izlet.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje

Unos cijene izleta

Cijene izleta se unose na nivou cijena za odrasle i cijena za djecu. Sistem automatski obračunava cijenu.

Kategorije izleta

Modul za unos i ažuriranje kategorija izleta omogućava potpunu kontrolu nad svim podacima vezanim za kategoriju izleta. Moguće je obaviti sledeće operacije nad kategorijama izleta:

  • - dodati novu kategoriju
  • - ažurirati tekstualne opise kategorije izleta
  • - ažurirati informacije o kategoriji izleta
  • - dodati neohraničen broj fotografija
  • - unijeti meta tagove i fiksni url kategoreije izleta

Sve kategorije možete označiti tagovima kao popularno ili specijalno i na taj način ih prikazivati na vašem web portalu.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji
Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje

Promocije: Special offer, Last minute, First minute

Preko modula za promocije moguće je definisati Specijalne ponude, Last minute i First minute popuste za izlete. Cijena popusta će automatski biti obračunata prilikom prikaza cijene izleta prilikom rezervacije.Moguće je aktivirati ili deaktivirati promocije. Iznos popusta promocije u sistem je moguće unijeti procetualno ili nominalno.


Počinte probnu verziju