Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

B2S platforma

B2S platforma omogućava vašim dobavljačima da pregledaju i ažuriraju podatke koji su vezani za njihovu ponudu u vašem sistemu.

Mogućnost pregleda rezervacija

Dobavljači imaju mogućnost pregleda rezervacija u sistemu, a vi možete pregledati putem izvještaja sve realizovane rezervacije i broj noćenja po dobavljaču.

Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Ažuriranje dostupnost

Dobavljači mogu ažurirati dostupnost, mogu podesiti broj smještajnih jedinica i otvoriti ili zatvoriti smještajne jedinice za prodaju u određenom periodu. Jednostavnim pritiskom na polje, dobavljači možete otvoriti ili zatvoriti smještajnu jedinicu za određeni dan ili možete odabrati datume na kalendaru za koje želite uvećati ili umanjiti broj smještajnih jedinica za prodaju.

Ažuriranje fotografija i opisa

Dobavljači mogu ažurirati fotografije i opise vezano za njihovu ponudu u vašem sistemu.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Ažuriranje cijena

Dobavljači mogu ažurirati cijene za određeni dan ili period, sa mogućnosti definisanja minimalnog boravak po danima.

Extranet - prijava ponude od strane dobaljača direktno na vaš sistem

Vaši dobavljači mogu prijaviti njihovu ponudu direktno na vaš sistem preko vašeg web portala. Nije potrebno da prethodno unosite njihovu ponudu u sistem. Dobaljači registruju svoju ponudu direktno putem portala i dobijaju pristupne podatke za pristup vašem sistemu. Nakon što je dobaljač registrovao svoju ponudu, sve štoje potrebno da uradite jeste da pregledate ponudu koji u du dobavljaču unijeli i da objavite ponudu. Objava ponude se obavlja jednim pritiskom na dugme objavi koje se nalazi na listi ponuda.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje

Počinte probnu verziju