Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

B2B platforma

B2B platforma omogućava vašim partnerima ili agentima da pregledaju i rezervišu ponudu iz sistema koji vi kao turoprator ili turistička agencija koristite. Partneri mogu da pregledaju proizvode sa pratećim dokumentima i obave rezervaciju u realnom vremenu direktno kroz sistem. Jadna od najvećih prednosti jeste što vaši partneri mogu da pretražuju i rezervišu sve proizvode i usluge koje unesete u sistem. Izgled B2B pretraživača je prilagođen potrebama partnera, a vi kao administrator određujete koje privilegije oni imaju prilikom rada na sistemu. Sve usluge su centralizovane tako da ih partneri mogu lako pronaći. Pored usluga partneri mogu vidjeti opise (slike, informacije, dodatne opise…), prodajnu cijenu, lokaciju, broj dostupnih jedinica koje su na raspolaganju – sve informacije potrebne za izradu nove rezervecije.

Cjene i dostupnost

Cijene prikazane partnerima pored cijene osnovne usluge uključuju i cijene dodatnih usluga, dodatke prilikom rezervacije i obračunate popuste. Nakon što ste vašim partnerima omogućili pristup sistemu, parteri mogu da pregledaju vašu ponudu kroz sistem i mogu napraviti rezervaciju. Ukoliko određena usluga nije ponuđena u realnom vremenu partneri i dalje mogu da je pregledaju i mogu da “pošalju upit”. Vi kao administrator imate mogućnost da onemogućite rezervaciju u određenom periodu tako da vaši partneri ne mogu obaviti rezervaciju u tom periodu.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Promocija - posobna ponuda

Promocija - posebna ponuda može biti pregledana na početnoj strani odmah nakon prijave partnera na sistem. Pored prve stranice, posebna ponuda je jasno označena i na listi usluga tokom izrade rezervacije, tako da partneri mogu lako da je uoče. Ovo pomaže u stvaranju potražnje i povećanju prodaje.

Različite cijene za tržište ili partnera

Ukoliko imate potrebu za definisanjem različitih cijena za pertnere, možete lako kreirati tržišta cjenovnika. Na primjer ako vam je ciljno tržište Rusko, imate mogućnost da definišete različite cjenovnike i provizije na tom tržištu. Partnerima su prikazane cijene u zavisnosti od tržišta kojem su dodjeljeni.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje
Jasno, kreativno i ekonomično rješenje za rad u vašoj turističkoj agenciji

Daje mogućnost unosa i upravljanja rezervacijama

Platforma je dizajnirana da omogući partnerima da naprave rezervaciju direktno kroz sistem, sa svim potrebnim informacijama i prikazanom cijenom proizvoda ili usluge. Omogućen je i pregled rezervacija kroz administrativni panel partnera, tako da vi i vaši partneri možete da pratite rezervacije i da upravljate sa njima efikasno.

Pruža partnerima sve potrebne dokumente tako da ih mogu prilagoditi za njihove klijente

Obostrani proces komunikacije između turoperatora / turistićke agencije i partnera je jako dobro razrađen. Nakon što partner napravi rezervaciju, dobija odgovarajući dokument u zavisnosti od aktivnosti koju je napravio (npr. obavio rezervaciju ili poslao upit). Izrada i slanje dokumenta obavlja se automatski kroz sistem. Ovaj proces se može dalje prilagoditi specifičnoj potrebi agencije ukoliko za to postoji potreba.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje

Bolja kontrola nad cijelim procesom

Svi podaci su smješteni na jednom mjestu. Partneri mogu da pregledaju rezervacije i prateće dokumente koje su napravili. Rizik od mogućih grešaka sveden je na minimum.

Uključuje moduli za smještaj, izlete, transfere, rent-a-car, rezervacije, operacije, B2B poslovanje

Partneri mogu da integrišu ponudu na njihovim portalima

Modul B2B2C koji omogućava da vaši partneri integrišu vašu ponudu direktno na njihovim portalima i da omoguće rezervaciju ponude u realnom vremenu. U ovom slučaju svi dokumenti koji gostu primi nakon obavljene rezervacije imaju logotip i informacije partnera.


Počinte probnu verziju